GDPR

V 0.1.1 2017-12-20

HELP bij het gebruik van de GDPR-Wiki

Het doel van de GDPR-Wiki is een digitaal dossier aan te maken in Wiki-vorm waarin alle GDPR-gegevens zijn opgenomen die nodig zijn om aan te tonen dat de onderneming GDPR compliant is. Dit dossier bevat het dataregister, risico-analyses, policies, veiligheidsaudits, aangiftes van beveiligingsinbreuken en alle interne informatie die verband houdt met GDPR. De implementatie van GDPR in de onderneming verloopt projectmatig waarbij project management faciliteiten geïntegreerd zijn in de GDPR-Wiki.

De GDPR-Wiki bestaat uit twee delen:

  • het publieke deel: dit zijn de 99 artikels van de GDPR, toegankelijk voor iedereen, niet wijzigbaar
  • het private deel: dit is het gedeelte van de onderneming waarvoor een GDPR-dossier opgemaakt wordt, enkel toegankelijk voor alle medewerkers die een login hebben ontvangen. De inhoud van de Wiki is wijzigbaar door die medewerkers die daarvoor de juiste rechten gekregen hebben.

Markdown

De teksten worden online ingegeven als platte tekst met de mogelijkheid om opmaak te voorzien volgens  Markdown. Dit is een eenvoudige webstandaard die universeel met alle platformen compatibel is en niet afhankelijk is van een bepaalde constructeur.

Naast de gestandaardiseerde opmaak van Markdown, zijn er in GDPR-Wiki een aantal extra opmaakmogelijkheden toegevoegd als uitbreiding op Markdown.

  • metadata bovenaan de pagina
    • VORIGEPAGINA
  • !!groen!! - !!oranje!! - !!rood!! : tekst die om aandacht vraagt
  • ((blauw)) - ((groen)) - ((oranje)) - ((rood)) : projectberichten die een status aanduiden in het kader van projectmatig werken

meer info over opmaak en Markdown

Gebruikersrechten

Het gebruikersniveau bepaalt de functies die een gebruiker kan uitoefenen op een pagina. Sommige gebruikers kunnen enkel pagina's lezen, anderen kunnen wijzigingen aanbrengen en sommigen kunnen nieuwe pagina's aanmaken en verwijderen.

meer info over gebruikersrechten

Geïntegreerd Project Management

Bij de start van het GDPR-project, wordt een GDPR-projectteam samengesteld.

Het GDPR-team stelt een Plan van Aanpak op.

Het GDPR-dossier wordt samengesteld door pagina's (documenten) in de GDPR-Wiki toe te voegen.

De opvolging gebeurt projectmatig. Elk document volgt een bepaalde workflow. De status van de documenten in de GDPR-Wiki laat toe dat elke medewerker op elk moment een overzicht heeft van de stand van zaken van elk document in het project. Daardoor is het duidelijk wat de volgende stappen zijn voor elk onderdeel van het project.

meer info over het Geïntegreerd Project Management in de GDPR-Wiki

laatste wijziging: 2017-12-20
status

TRIOS